tomcat-jsp-2_3-api-8.0.43-120.2.noarch.rpm


Advertisement

Description

tomcat-jsp-2_3-api - Apache Tomcat JSP API implementation classes

Distribution: openSUSE 42.1
Repository: openSUSE JAVA all
Package name: tomcat-jsp-2_3-api
Package version: 8.0.43
Package release: 120.2
Package architecture: noarch
Package type: rpm
Installed size: 63.14 KB
Download size: 67.91 KB
Official Mirror: ftp.gwdg.de
Apache Tomcat JSP API implementation classes version 2.3

Provides

 • jsp = 2.3
 • jsp23
 • mvn(javax.servlet.jsp:javax.servlet.jsp-api) = 8.0.43
 • mvn(javax.servlet:jsp-api) = 8.0.43
 • mvn(org.apache.tomcat:tomcat-jsp-api) = 8.0.43
 • osgi(javax.servlet.jsp) = 2.2.0
 • tomcat-jsp-2.3-api
 • tomcat-jsp-2_3-api = 8.0.43-120.2

Obsoletes

 • jsp < 2.3
 • tomcat-jsp-2_2-api

  Install Howto

  1. Add the openSUSE JAVA repository:
   # zypper addrepo http://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/Java:/packages/openSUSE_Leap_42.1/ opensuse-java
  2. Install tomcat-jsp-2_3-api rpm package:
   # zypper install tomcat-jsp-2_3-api

  Files

  • /etc/alternatives/jsp.jar
  • /usr/share/java/jsp.jar
  • /usr/share/java/tomcat-jsp-2.3-api.jar
  • /usr/share/java/tomcat-jsp-api.jar
  • /usr/share/maven-fragments/tomcat-tomcat-jsp-api
  • /usr/share/maven-poms/JPP-tomcat-jsp-api.pom

  Changelog

  Advertisement
  Advertisement